پناهندگی در فرانسه چگونه است؟

در این ویدیو آخرین قوانین مربوط به پناهندگی در فرانسه و همچنین پروسه اخذ پناهندگی در این کشور (از صفر تا صد) را توضیح داده ایم
https://youtu.be/paGZQ-M5tKg