برگزاری جشن باستانی نوروز در شهر تولوز

انجمن پرسپولیس اقدام به برگزاری جشن باستانی نوروز در شهر تولوز کرده است.این رویداد روز شنبه 23 مارس از ساعت 19 در سالن Municipale برگزار می شود. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به پوستر به برنامه مراجعه کنید.