جشن مهرگان در شهر لیون

مهرگان جشن آغاز فصل پاییز است که یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین جشن‌های ایران باستان است. در واقع نوروز آمدن بهار و زنده شدن طبیعت را یادآوری می کند و جشن مهرگان یادآور فرارسیدن سرما و مرگ طبیعت است.

انجمن ایرانیان شهر لیون جشنی به همین مناسبت در روز شنبه 7 اکتبر ساعت 19:00 برگزار می کند.

آدرس : Restaurants B. Bleu

46rue de Sèze, 69006 Lyon

برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

22154313_2037477019813394_766680348657142155_n