فیلم گردهم‌آیی ایرانیان مقیم فرانسه در سیزده به در

دهها ایرانی ساکن فرانسه عصر روز یک شنبه، پنجم ماه آوریل در مراسم «سیزده به در» در پارک بولونی پاریس گردهم آمدند. این برنامه توسط انجمن بهار تدارک دیده شده بود و ایرانیان ساکن فرانسه ساعاتی را در کنار یکدیگر به رقص و شادی گذراندند.

ویدیوی زیر بخش‌هایی از این مراسم را نشان می‌دهد: