توت فرنگی و همه نوع میوه و سبزی جات را در فرانسه رایگان میل کنید!!! گزارش اختصاصی

در این ویدیو به یک مزرعه در استان ایل دو فقانس رفته ایم و درباره تهیه توت فرنگی و دیگر میوه جاتی که می توانید رایگان در این مزرعه ها میل کنید گزارشی تهیه کرده ایم. آدرس این مزرعه: La Cueillette de Cergy Chemin de Courcelles, 95650 Puiseux-Pontoise