جلسه بحث و گفتگو با موضوع “مشخصه و نگرش نسل جوان امروز ایران”

ایران یکی از جوان‌ترین کشورهای دنیا به جساب می‌آید. این نسل جوان در سال های اخیر نقش مهمی در تحولات اجتماعی و سیاسی ایران داشته است.

انجمن “گفتگو و دموکراسی” به زودی جلسه گفتگویی با موضوع نسل جوان ایران برگزار خواهد کرد که در آن به جایگاه این نسل و نگرشش درباره مسایل مختلف از گونه سنت، تاریخ، خانواده و غیره می‌پردازد.

این جلسه گفتگو شنبه 17 سپتامبر 2016 ساعت 18:30 برگزار خواهد شد.

مکان برگزاری :  Café du Pont Neuf

14Quai du Louvre, 75001 Paris