پنجاه‌ و سومین نشست گفتگو با موضوع «نسل سوخته» در پاریس

انجمن فرهنگی امید برگزار می‌کند: پنجاه‌ و سومین نشست گفتگو با موضوع «نسل سوخته» در پاریس. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید:

53