نمایش فیلم مادر محصول سال ۲۰۱۷ امریکا (با زیرنویس فارسی)‌ در پاریس

نوزدهمین برنامه نمایش و نقد فیلم به فیلم مادر  محصول امریکا اختصاص دارد. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید:

film19