گزارش اختصاصی از محله دیدنی مونتمار در پاریس

 

در این گزارش ویدیویی به محله معروف مونتمارتر در پاریس می رویم و تصاویری دیدنی از این منطقه و کلیسای سکره کر را مشاهده خواهیم کرد: