شاهنامه و مثنوی، کوه و دریا در برنامه کافه‌لیت

برنامه این هفته کافه‌لیت با حضور مجید سلیمانی، پژوهشگر ادب کهن، به موضوع شاهنامه و مثنوی می‌پردازند.
کافه‌لیت برنامه خود را اینگونه معرفی می‌کند :
“شاهنامه و مثنوی، دو شاهکار ادب و فرهنگ فارسی، که چون دو پادشاه، در اقلیمی نگنجند. در این همسایگی هم، مانند کوه و دریا، نشان آشنایی نمی‌دهند و رفت و آمد چندانی ندارند، مگر اندکی و به ضرورت. گویی دو دنیای دور اَند، از هر سو که بنگریم، از آغاز تا پایان.
با این همه، این دو محصول نبوغ، در سفر دراز خود، گاه هم‌منزل می‌شوند، دست کم به نزد ما. آنجاست که این دو، از بلندای ادب حماسی و عرفانی، گفتگو می‌کنند و از خاطرات این راه بلند می‌گویند، از روزگاران قدیم تا زمانه ما.
این هفته، همراه مجید سلیمانی، پژوهشگر ادب کهن، در حوزه شاهنامه و آثار مولانا، این دو اثر را در آینه همدیگر می‌بینیم. توسط وی، به اختصار، نگاهی تطبیقی خواهیم داشت به تفاوت سرچشمه‌ها، ساختار و روایت متن، محورها و مفاهیم کانونی، خصوصیات زبان و بسامد واژگان و سیر و سرنوشت تاریخی این دو.
مجید ردّپای شاهنامه را در آثار مولانا می‌جوید و نقاط تلاقی و گاه مقابله را بازخوانی می‌کند. در نهایت از تجربه مواجهه و همنشینی خود برایمان خواهد گفت با این دو اثر شگرف، با کوه و دریا.
دیداری دوباره خواهد بود با شاهنامه و مثنوی و نقش این دو در جان و جهان ادب و فرهنگ فارسی.”
این برنامه روز جمعه ساعت 20:00 تا 22:00 برگزار خواهد کرد.
محل برنامه : café du pont neuf,14 quai du Louvre, 75001, Paris
برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.
27858479_1668748653163426_2680485987337407130_n