نمایش فیلم “دلتنگم رفیق” در پاریس

نمایش فیلم “دلتنگم رفیق” به کارگردانی احمد نیک آذر  در روز یکشنبه ۱۰ نوامبر ساعت ۱۸در پاریس برگزار می شود. برای اطلاعات بیشتربه پوستر برنامه مراجعه نمایید.