انتشار کتاب «تبعید بسان یک رویداد ادبی» به زبان فرانسه

به تازگی کتاب «تبعید بسان یک رویداد ادبی» توسط انتشارات «harmattan» به زبان فرانسه منتشر شده است. این کتاب که توسط نهال خاکنگار به رشته تحریر درآمده، به وضعیت مهاجرت و تبعید ایرانیان در قرن ۲۱ می‌پردازد.

برای اطلاعات بیشتر و تهیه کتاب به تارنمای منتشرکننده این کتاب مراجعه کنید.

9782343055718r