نشست بحث و گفتگو با عنوان زنانگی و اجبارهای تاریخی در پاریس

شصت و ششمین نشست بحث و گفتگوی انجمن فرهنگی امید با عنوان «زنانگی و اجبارهای تاریخی» روز شنبه ۲۹ سپتامبر در پاریس برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به پوستر برنامه توجه کنید: