انتشار کتاب «گفتگوی شهرزاد و شهریار» به زبان فرانسه

به تازگی کتاب «گفتگوهای شهرزاده و شهریار» نوشته جلال ستاری به زبان فرانسه منتشر شده است.

بحث درباره گفت و گو میان «شهرزاد» و «شهریار» در داستان هزار و یك شب مقوله اصلی این كتاب است. به عقیده نویسنده گفت و گوی شهزراد با شهریار گفت و گوی فرهنگ‌هاست.

نویسنده در بخش‌های از این کتاب از دیدگاه روان كاوانه شخصیت شهریار و شهرزاد را بررسی می‌نماید.

برای اطلاعات بیشتر درباره این کتاب به زبان فرانسه، اینجا را ببینید.

9782343054797r