فیلم کامل همایش هنر در تبعید در پاریس

انجمن فرهنگی امید در پاریس روز شنبه ۲۱ سپتامبر میزبان برخی از هنرمندان ایرانی خارج از کشور بود. در پنل نخست برنامه، هنرمندان درباره تاثیر تبعید در آثار هنری خود سخن گفتند و در پنل دوم برنامه، ابتدا مسعود جاهد به اجرای موسیقی زنده (نی‌) پرداخت و سپس ویدیوهای هادی خرسندی و مانا نیستانی پخش شد. فیلم کوتاه مصطفی هروی با موضوع «هنر در تبعید» برای نخستین بار در این همایش پخش شد و در پایان، هنرمندان به پرسش‌های حضار پاسخ دادند.

فیلم کامل این برنامه را در دو بخش ملاحظه می‌کنید: