دیدار از بهشت، مستند باغ‌های ایرانی در شبکه آرته

 

گذری بر باغ‎های ایرانی در دل کویر واقع در شهرهای یزد، اصفهان و شیراز، کاخ‌های قدیمی و مکان‌های زنده و پرشور. شبکه آرته در برنامه باغ‌های شرقی از ایران می‌گوید و در فضایی شاعرانه گوشه‌ای از تاریخ و فرهنگ مردم ایران را معرفی کرده و ببیننده را به تماشای مناظر شگفت انگیزی از این کشور دعوت می‌کند.

ویدیو این برنامه را می‌توانید در اینجا ببینید.

jardin perse 2

jardin perse 3

jardin perse