fbpx

Tagged: آموزش فوتوشاپ دوره مقدماتی

آموزش فوتوشاپ - دوره مقدماتی - درس چهارم: پالت ابزار 0

آموزش فوتوشاپ – دوره مقدماتی – درس چهارم: پالت ابزار

آموزش فوتوشاپ – دوره مقدماتی – درس چهارم: پالت ابزار در این درس از دوره مقدماتی آموزش فوتوشاپ به موارد زیر می پردازیم: شروع کار با ابزارهای پالت ابزار معرفی گروه ابزار Lasso Tool...

آموزش فوتوشاپ - دوره مقدماتی - درس سوم 0

آموزش فوتوشاپ – دوره مقدماتی – درس سوم

آموزش فوتوشاپ – دوره مقدماتی – درس دوم در این درس از دوره مقدماتی آموزش فوتوشاپ به موارد زیر می پردازیم: شروع کار با ابزارهای پالت ابزار ابزار Move ابزارهای گروه Marquee تنظیمات نوار...

آموزش فوتوشاپ - دوره مقدماتی - درس یکم 0

آموزش فوتوشاپ – دوره مقدماتی – درس یکم

آموزش فوتوشاپ – دوره مقدماتی – درس یکم در این درس از دوره مقدماتی آموزش فوتوشاپ به موارد زیر می پردازیم: آشنایی با محیط عمومی فوتوشاپ آشنایی با اجزای تشکیل دهنده فوتوشاپ مانند منوها...