Tagged: استراسبورگ عشق من

0

استراسبورگ، عشق من

به مناسبت فرا رسیدن “روز عشق” (در زبان فرانسه : Saint Valentin) در شهر استراسبورگ رویدادی با نام “استراسبورگ، عشق من” برگزار شده است که طی آن به مدت ده روز برای بازدیدکنندگان این...