Tagged: عطار نیشابوری

0

کنسرت موسیقی و شعرخوانی گزیده‌ای از منطق‌الطیر عطار نیشابوری در پاریس

“منطق الطیر” یکی از شاهکارهای ادبیات عرفانی فارسی نوشته عطار نیشابوی شاعر قرن سیزدهم است که از 4700 بیت تشکیل شده است. روز یکشنبه 9 ژوئیه ساعت 16:00  اجرای پیانو و دکلمه گزیده‌هایی از...