محدودیت‌های جدید در فرانسه اعلام شد: بسته شدن مرزهای کشور