آموزش نگارگری (نقاشی ایرانی) در پاریس

انجمن فرهنگی امید برگزار می‌کند: آموزش نگارگری (نقاشی ایرانی) در پاریس. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: