شبی با ادبیات فارسی در پاریس

“شبی با ادبیات فارسی” شنبه ۱ فوریه با حضور نویسندگان ایرانی در پاریس می شود. شروع این برنامه از ساعت ۱۱ صبح خواهد بود و تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت. برای اطلاعات بیشتر به پوستر برنامه رجوع کنید.