برچسب: انیس دویکتور

جلسه گفتگو و ملاقات با انیس دویکتور کارشناس ایران و سینمای ایران

روز پنج شنبه 30 مارس 2017 ساعت 18:30جلسه دیدار با انیس دویکتور در کتابخانه Voyageur du Monde برگزار می‌شود تا دوستداران سینمای ایران بتوانند با کتاب جدید او به نام  L’Iran, mise en scènes...