برچسب: برنارد هوکارد

سخنرانی برنارد هوکارد درباره فرهنگ کنونی شهرهای ایران

برنارد هورکارد (Bernard Hourcade) قرار است روز ۱۵ ژانویه در پاریس در جلسه دوم یک مجموعه سخنرانی درباره ایران به بررسی وضعیت زندگی فرهنگی در شهرها و روستاهای ایران بپردازد. آقای هورکارد ۶۹ ساله...