برچسب: بلیط قطار به ایران

بلیط قطار به ایران، مستندی از شبکه آرته

به دنبال برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی، ایران بار دیگر درهای خود را به روی گردشگران خارجی گشوده است. شبکه آرته در یکی از برنامه‌های خود به موضوع سفر با قطار در ایران پرداخته است....