برچسب: جبر و اختیار

انجمن فرهنگی امید برگزار می‌کند: پانزدهمین جلسه گفتگوی فارسی‌زبانان با موضوع «جبر و اختیار»

انجمن فرهنگی امید پانزدهمین نشست «گفتگو»ی خود را به موضوع «جبر و اختیار» اختصاص داده است. این انجمن فرهنگی، همه هفته برنامه‌های مختلفی دارد که یکی از این برنامه‌ها، گفتگو به زبان فارسی است...