برچسب: جلسه ملاقات مجازی

جلسه ملاقات و گفتگوی مجازی با جعفر پناهی به مناسبت چاپ و معرفی کتابش

انتشارات مرکز فرهنگی پمپیدو به تازگی کتاب Images/Nuages (در زبان فارسی : تصویرها /ابرها) نوشته جعفر پناهی، ژان میشل فرودن و تصویرگری کلمان شرو را به چاپ رسانده است. به این مناسبت جلسه ملاقات...