برچسب: دیوان شمس

موسیقی ایرانی و اشعار دیوان شمس در خوش‌نشینی کافه خیام

مولانا از معروفترین شاعران و عارفان پارسی گوی است که به او القاب “خداوندگار”، ” جلال الدین”، ” مولانا”، ” مولوی” و “مولوی رومی” و به واسطه برخی از اشعارش تخلص ” خاموش”، ”...