برچسب: رنا گرگانی

برنامه ” شب موسیقی، شعر و رقص صوفی” درپاریس

در شبی که به موسیقی، شعر و رقص صوفی اختصاص دارد، صابر همتی به اجرای موسیقی ایرانی و رانا گرگانی به همراه دیگر هنرمندان به اجرای رقص صوفی خواهند پرداخت. سارا حمیدی هنرمند آواز...