برچسب: زندگی در اشعار مشرق زمین

زندگی با طعمی از مشرق زمین در خوش‌نشینی این هفته کافه خیام

“امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش”. کافه خیام برنامه این هفته خود را با این جمله معرفی می‌کند و موضوع شب‌نشینی خود را به زندگی در اشعار مشرق زمین اختصاص می‌دهد. علاقه‌مندان...