برچسب: سیمین بهبهانی

بزرگداشت سیمین بهبهانی در پاریس

موسسه فرهنگی «محسن هشترودی» با همکاری یک موسسه فرانسوی مراسمی را با عنوان «یادبود سیمین بهبهانی» در روز بیست و پنجم آوریل برگزار می‌کند. این مراسم از ساعت ۱۵ تا ۲۲ و به مدت...