برچسب: فرهنگ ایرانی

نشست بحث و گفتگو با موضوع «خشونت‌ورزى و فرهنگ ايرانى» در پاریس

انجمن فرهنگی امید شانزدهمین نشست «گفتگو»ی خود را به موضوع «خشونت‌ورزی و فرهنگ ایرانی» اختصاص داده است. این انجمن فرهنگی، همه هفته برنامه‌های مختلفی دارد که یکی از این برنامه‌ها، گفتگو به زبان فارسی...