برچسب: قسمت هشتم

کوچه آشتی‌کنان قسمت هشتم

طاهره دستش را دور بازوی مهتاب حلقه کرده است. گوشش به مهتاب است که ماجرای آن شب بازگشت از ساحل را برایش تعریف می‌کند. -می‌دونی الهه چی می‌گه؟ می‌گه محسن از اون شب تا...