برچسب: قسمت هفتم

کوچه آشتی‌کنان قسمت هفتم

صدای زنگ که می‌آید مهتاب خمیر کرپ را رها می‌کند. در خانه را تا انتها باز نکرده است که محسن آشفته و عجول وارد می‌شود. مهتاب قاشق خمیری به دست می‌پرسد: -پس الهه کو؟...