برچسب: لیلا انوار

سمینار “جوامع، سیاست‌ها و فرهنگ‌ها” و سخنرانی لیلا انوار

با همکاری دانشگاه سوربون پاریس 3 و مرکز اینالکو سمیناری با موضوع ” جوامع، سیاست‌ها و فرهنگ‌ها” برگزار می‌شود. در سخنرانی این هفته لیلا انوار به موضوع تن و توصیف بدن در اشعار و...

سخنرانی لیلا انور، نویسنده و کارشناس ادبیات فارسی، در همایش “خوشبختی”

سخنرانی‌هایی با موضوع “خوشبختی” در Théâtre de l’Atelier  (پاریس 18) برگزار می‌شود که تا 11 دسامبر ادامه دارد. به همین مناسبت لیلا انور، نویسنده و کارشناس ادبیات فارسی، روز یکشنبه 27 نوامبر 2017 در...