برچسب: لیلا صابر

برنامه این هفته کافه لیت، اصلاحات قانون کار در فرانسه با حضور لیلا صابر

کافه لیت جلسه ملاقات وگفتگویی با لیلا صابر وکلیل، متخصص در زمینه حقوق کار در فرانسه برگزار خواهد کرد که در طی آن به موضوع اصلاحات قانون کار در فرانسه پرداخته می‌شود. این برنامه...