برچسب: محمد رضا اسدزاده

نشست « تبادل فرهنگی و هنری؛ از تهران تا پاریس» با سخنرانی محمدرضا اسدزاده

روز پنج شنبه 30 مارس نشست « تبادل فرهنگی و هنری؛ از تهران تا پاریس» با سخنرانی محمدرضا اسدزاده، پژوهشگر فرهنگ و نویسنده، با حضور استاد عباس معیری، هنرمند و مینیاتوریست پیشکسوت مقیم پاریس،...