برچسب: مشرق زمین

مستندی از بازارهای شرقی

مستندی از بازارهای سرپوشیده مشرق زمین، با پیچ و خم کوچه‌ها و حضور صنعتگران. تهران و حومه آن جمعیت بالغ بر 16 میلیون نفر دارد که بخش بزرگی از این جمعیت خریدهای خود را...