برچسب: منوچهر نیازی

برانچ و موسیقی ایرانی به مناسبت نمایشگاه انفرادی منوچهر نیازی در پاریس

منوچهر نیازی متولد 1316 تبریز و فارغ‌التحصیل رشته هنر و هنرشناسی است. وی تاکنون نمایشگاه‌های متعدد گروهی و انفرادی در ایران و دیگر نقاط جهان برپا کرده است. او نقاش طبیعت‌گراست که از ویژگی‌های...

افتتاحیه نمایشگاه نقاشی منوچهر نیازی با حضور این هنرمند در پاریس

منوچهر نیازی متولد 1316 تبریز است. او فارغ التحصیل رشته هنر و هنرشناسی است و تا کنون نمایشگاه‌های متعدد گروهی و انفرادی در ایران و دیگر نقاط جهان برپا کرده است. او نقاش طبیعت...