برچسب: موزه انسان

برپایی نمایشگاه با موضوع تعصب‌های نژادپرستانه در جوامع

طبق قانون اساسی جمهوری فرانسه تمام نژادها با هم برابرند. اما امروزه رفتارهای نژادپرستانه همچنان در جامعه به چشم می‌خورند. موزه انسان پاریس (Musée de l’Homme) از روز جمعه 31 مارس نمایشگاهی برگزار می‌کند...