برچسب: موزه هنرهای معاصر

شبکه آرته: مستند “بازگشت گنج پنهان” گزارشی از موزه هنرهای معاصر تهران

در محوطه زیرزمین موزه هنرهای معاصر تهران یکی از بزرگترین مجموعه‌های هنری دنیا نگهداری می‌شود. این مجموعه که در سال های 1970 به تصمیم فرح دیبا گردآوری شده است شامل تابلوهای باارزشی است که...