برچسب: نسل جوان ایران

جلسه بحث و گفتگو با موضوع “مشخصه و نگرش نسل جوان امروز ایران”

ایران یکی از جوان‌ترین کشورهای دنیا به جساب می‌آید. این نسل جوان در سال های اخیر نقش مهمی در تحولات اجتماعی و سیاسی ایران داشته است. انجمن “گفتگو و دموکراسی” به زودی جلسه گفتگویی...