برچسب: پرینوش صنیعی

چاپ رمان “پدر آن دیگری” نوشته پرینوش صنیعی به زبان فرانسه

پرینوش صنیعی متولد تهران و داستان نویس ایرانی است که از رمان‌های شناخته شده او می‌توان به پدر آن دیگری (که در زبان فرانسه voix cachée نامگذاری شده است) اشاره کرد. این رمان داستان...