برچسب: ژنو

نمایش فیلم ناهید در ژنو

باشگاه فیلم فارسی ژنو با همراهی انجمن فرهنگی POL در نظر دارد در روز ۱۱ ژانویه با نمایش فیلم ناهید، به بررسی حضور زنان در سینمای معاصر ایران بپردازد. در این جلسه از ساعت...