برچسب: کارگاه دانشجویان دکترا

” تعدد دنیای ایران : ابعاد انسان‌شناسی” موضوع کارگاه دانشجویان دکترا در مرکز L’EHESS

جلسه هفته آینده کارگاه دانشجویان دکترا در مرکز L’EHESS به تحقیقات  و مطالعات میترا اصفری (دکترای انسان شناسی) به قوم شناسی بخشی از جامعه ایران می‌پردازند : جمع زنان و کودکانی که در چهارراه‌های...