برچسب: کتابفروشان

دیدنی‌های پاریس : کتابفروشان رود سن

در قسمت‌هایی از کناره‎های رود سن شکل خاصی از کتابفروشان در کنار صندوق‌های پر از کتابشان توجه توریست‌ها را به خود جلب می‌کند. آن‌ها در روزهایی که هوا مساعد است صندوق‌های سبز خود را...