برچسب: کیوان صابر

برنامه «درهای گشوده» آتلیه‌های هنرمندان در پاریس

انجمن هنری لزار دو لبیور (Lézarts de la bièvre) برنامه‌ای با عنوان «درهای گشوده آتلیه‌های هنرمندان» در پاریس برگزار کرده است. به این مناسبت بیتا بهارمست (نقاش)، سیمین سلیا نطاق، فابین فلوری (مجسمه ساز)...