برچسب: گالری فلمل

نمایشگاهی از آثار هنرمندان ایرانی در گالری فلمل در پاریس

به زودی تعدادی از آثار مجسمه سازی، نقاشی، عکس و هنر چیدمان از چندین هنرمند ایرانی در گالری فلمل در معرض دید بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت. افتتاحیه این نمایشگاه روز پنج شنبه 2...