برچسب: گبه

عشایر ایران و نمایش فیلم گبه ساخته محسن مخملباف در جشنواره تمدن‌ها

دومین جشنواره تمدن‌ها از روز شنبه 25 مارس 2017 آغاز شده است و تا 31 مارس در پاریس ادامه خواهد شد. برنامه‌های این جشنواره در روز سه شنبه 28 مارس به موضوع عشایر ایران...