برچسب: گروه کاروان

اجرای گروه موسیقی کاروان در پاریس

گروه سه نفره کاروان روز شنبه 19 نوامبر 2016 ساعت 20:00 به اجرای موسیقی خواهد پرداخت. در این برنامه موسی عمیدی‌فرد، خواننده، نوازنده دف و تمبک، متیو بلیس، نوازنده پیانو،  و گیوم برو، نوازنده...